yops.seamk.fi - Opinto-opas
  |   SUOMI   |   ENGLISH   |   WWW
 


Harjoittelu

Ammattikorkeakouluopintojen tavoitteena on tuoda työn ja ammattien maailma osaksi opiskelijan opintopolkua. Opintojen työelämälähtöisyys toteutuu monella tasolla esimerkiksi työelämän asiantuntijakouluttajien, projektiopintojen, työpaikkavierailujen sekä työelämään kytkettyjen seminaarien ja opinnäytetöiden välityksellä. Konkreettisimmillaan työelämään tutustuminen toteutuu AMK-harjoitteluissa, joita koulutusohjelmasta riippuen sisältyy opintoihin yksi kevään tai syksyn kestävä periodi tai useampia lyhyempiä jaksoja.

AMK-harjoittelu on suunnitelmallinen ja ohjattu opiskelujakso, jonka ympäristönä on alan "oikea" työympäristö. Harjoittelun aikana opiskelija perehtyy työkäytäntöihin, -ympäristöihin sekä ammatilliseen ja asiakasvuorovaikutukseen käytännön läheisesti ohjaajiensa avustuksella. Usein harjoitteluun kytketään myös opinnot päättävä opinnäytetyö, joka saattaa toimia välineenä "sen ensimmäisen" työpaikan löytymiseen.

Harjoittelupaikan opiskelija yleensä etsii omatoimisesti ohjaajan avustuksella lukuun ottamatta sosiaali- ja terveysalan sekä maatalousalan paikkoja, joissa paikat välitetään AMK-yksikön toimesta. Kaikilla aloilla opiskelijoita tuetaan löytämään ja valitsemaan oman suuntautumisensa ja mielenkiintonsa mukainen harjoittelupaikka - mahdollisuuksien rajoissa. Harjoittelu on iso osa opiskeluasi: ole aktiivinen harjoittelujakson suunnittelussa ja oikean paikan valinnassa!

Tietoa harjoittelusta saat harjoittelujaksojen opettajilta ja koulutusohjelmavastaavalta.
ops.seamk.fi - Kampusranta 11, 2.krs (Frami F), 60320 SEINÄJOKI - Puhelin: +358 20 124 5000 - Faksi: +358 20 124 5001 - opintotoimisto@seamk.fi