yops.seamk.fi - Opinto-opas
  |   SUOMI   |   ENGLISH   |   WWW
 


Lukuvuosi

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa lukuvuoden opetuksellinen aika on 10 kuukautta eli noin 40 viikkoa. Summer School -opinnoista ja muusta kesäajan opetustarjonnasta ilmoitetaan SeAMK:n verkkosivuilla aina edeltävän kevään aikana.

Lokakuuhun ja maaliskuuhun pyritään opiskelijoille järjestämään itsenäisen opiskelun viikko, johon ei sijoiteta läsnäoloa vaativia opintoja. Joulun aikana opinnoissa on noin kahden viikon tauko.

Ammattikorkeakouluasetuksen mukaan (16.6.2004/497) yhden lukuvuoden opintojen suorittaminen edellyttää opiskelijalta keskimäärin 1 600 tunnin työpanosta, mikä tuottaa 60 opintopistettä.

SeAMKissa otetaan käyttöön 1.8.2013 alkaen jatkuvan valmistumisen mahdollisuus siten, että opiskelijalla on mahdollisuus valmistua heti, kun kaikki opinnot ja muut velvoitteet on suoritettu. Heinäkuussa valmistuminen ei kuitenkaan ole mahdollista. Valmistumisjuhla järjestetään edelleen joulukuussa ja toukokuussa, ja juhlaan voivat osallistua kaikki kyseisenä lukukautena valmistuneet.ops.seamk.fi - Kampusranta 11, 2.krs (Frami F), 60320 SEINÄJOKI - Puhelin: +358 20 124 5000 - Faksi: +358 20 124 5001 - opintotoimisto@seamk.fi