yops.seamk.fi - Opinto-opas
  |   SUOMI   |   ENGLISH   |   WWW
 


Korkeakoulun hallinto

Vuoden 2013 loppuun Seinäjoen ammattikorkeakoulua ylläpitää Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, joka ylläpitää lisäksi ammatillista koulutusta tarjoavaa Seinäjoen koulutuskeskus Sedua sekä Sedu Aikuiskoulutus -liikelaitosta.

Seinäjoen Ammattikorkeakoulun toiminta siirtyy vuoden 2014 alussa Seinäjoen Ammattikorkeakouluosakeyhtiölle. SeAMK Oy:n suurin omistaja on Seinäjoen kaupunki. Muita omistajia ovat Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Ilmajoen kunta sekä Kurikan ja Ähtärin kaupungit.

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa on opetushenkilökuntaa noin 250. TKI-hankkeissa toimiva henkilökunta ja tukipalveluhenkilökunta mukaan luettuna henkilökuntaa on yhteensä noin 450.

Korkeakoulun hallinto

Ylintä päätösvaltaa Seinäjoen ammattikorkeakouluosakeyhtiössä käyttää osakkeenomistajien muodostama yhtiökokous. Osakeyhtiön strategiasta ja strategisista toimenpiteistä päätökset tekee yhtiön hallitus. SeAMK Oy:n hallituksessa on seitsemän jäsentä. Osakeyhtiön toimitusjohtajana toimii ammattikorkeakoulun rehtori Tapio Varmola.

Osakeyhtiön hallituksen lisäksi Seinäjoen ammattikorkeakoulun toimintaa ohjaa ammattikorkeakoululain mukainen ammattikorkeakoulun sisäinen hallitus, jonka puheenjohtajana toimii ammattikorkeakoulun rehtori. Hallitukseen kuuluu ammattikorkeakoulun opettajien, muun henkilökunnan ja opiskelijoiden sekä työ- ja elinkeinoelämän edustajia. Ammattikorkeakoulun sisäinen hallitus päättää muun muassa opetuksen ja TKI-toiminnan strategioista ja laadunvarmistuksesta sekä käsittelee opiskelijavalintojen oikaisupyynnöt.

Ammattikorkeakoulun rehtori Tapio Varmola johtaa ammattikorkeakoulun toimintaa osakeyhtiön hallituksen hyväksymien strategioiden ja toimintasuunnitelmien sekä hallituksen muiden toiminnallisten linjausten perusteella. Ammattikorkeakoulun hallintoa johtaa hallintojohtaja Mika Soininen, joka toimii myös rehtori-toimitusjohtajan sijaisena. Hallintojohtajan alaisuudessa toimivat myös kirjasto- ja opintoasiainpalvelut.

Ammattikorkeakoulussa on neljä opetusta antavaa ja TKI-toimintaa toteuttavaa tulosyksikköä:

  • SeAMK Elintarvike ja maatalous, johtaja Antti Pasila
  • SeAMK Liiketoiminta- ja kulttuuri, johtaja Kari Ristimäki
  • SeAMK Sosiaali- ja terveys, johtaja Asta Heikkilä
  • SeAMK Tekniikka, johtaja Jorma Nevaranta

SeAMK on monialainen korkeakoulu, joka toimii syksystä 2013 alkaen kahdella paikkakunnalla (Seinäjoki ja Ilmajoki) ja kolmella kampuksella (Frami, Koskenala ja Ilmajoki). Maakunnassa tapahtuvaa aikuiskoulutusta kehitetään maakuntakorkeakouluna mm. Järviseudulla, Kauhavalla, Kuusiokunnissa, Kurikassa ja Suupohjassa.ops.seamk.fi - Kampusranta 11, 2.krs (Frami F), 60320 SEINÄJOKI - Puhelin: +358 20 124 5000 - Faksi: +358 20 124 5001 - opintotoimisto@seamk.fi