yops.seamk.fi - Opinto-opas
  |   SUOMI   |   ENGLISH   |   WWW
 


Oppimisympäristöt ja kampukset

Seinäjoen ammattikorkeakoulun kaikki yksiköt tarjoavat mahdollisuuden opiskella tekniikaltaan ja välineistöltään nykyaikaisissa oppimisympäristöissä. Ajanmukaiset tilat luovat edellytykset monipuoliseen ja aktiiviseen oppimiseen. Opiskelijat voivat myös osallistua tutkimus- ja kehittämishankkeisiin sekä hyödyntää ammattikorkeakoulun yksiköiden laajaa kansainvälistä verkostoa ulkomailla opiskellen.

Tietotekniikkapalvelut

Seinäjoen ammattikorkeakoulun käytössä olevien tietoverkkojen, järjestelmien ja sovellusten kehityksestä, ylläpidosta ja hallinnasta vastaa Seinäjoen koulutuskuntayhtymän tietohallinto. Tietohallinto tarjoaa ammattikorkeakoululle myös helpdesk- ja lähitukipalvelut. Tietoteknisissä ongelmissa auttaa helpdesk –palvelu ”Jelppari” puhelin 0201245064 sähköposti jelppari@epedu.fi www-osoite http://jelppari.epedu.fi

Seinäjoen ammattikorkeakoulun tietokoneet on kytketty Seinäjoen koulutuskuntayhtymän tietoverkkoon, joka on osa Suomen korkeakoulujen FUNET-verkkoa (Finnish University and research NETwork). Seinäjoen ammattikorkeakoulun/koulutuskuntayhtymän käyttösäännösten lisäksi käyttäjiä koskevat siis myös FUNET:in käyttösäännöt.

Käyttösäännöt hyväksyttyään opiskelijat saavat käyttäjätunnuksen ja sähköpostiosoitteen tietoverkkoon. Käyttäjätunnusta tarvitaan aina kirjauduttaessa ammattikorkeakoulun tietokoneelle. Sama tunnus on käytettävissä kaikkien koulutusyksiköiden koneilla. Käyttäjätunnus ja siihen liittyvä salasana ovat henkilökohtaisia ja jokaisen tulee aina käyttää omaa tunnustaan.

Opiskelijat voivat kirjautua käyttäjätunnuksellaan myös WinhaWille-palveluun. WinhaWille-sivuilla opiskelija voi tarkastaa henkilötietonsa ja muuttaa osoitetietonsa. Opiskelija voi myös seurata HOPS:iaan ja suorituksiaan sekä suorittaa pakollisen läsnäoloilmoittautumisen. WinhaWillen kautta voidaan ilmoittautua myös opintojaksoille sekä tentteihin. WinhaWilleen kirjaudutaan osoitteessa http://winha.seamk.fi.

Hyvien työskentelyolojen mahdollistamiseksi käyttäjien tulee tuntea vastuunsa järjestelmien käytöstä ja ottaa huomioon muut järjestelmän käyttäjät. Käyttäjien tulee huolehtia yhteiseen tietoturvallisuuteen liittyvistä asioista. Kaikkien käyttäjien tulee noudattaa Seinäjoen ammattikorkeakoulun/koulutuskuntayhtymän tietojärjestelmien käyttösääntöjen lisäksi myös muita tietojärjestelmistä annettuja sääntöjä ja ohjeita, hyviä tapoja sekä Suomen lakia. Käyttösäännöt löytyvät osoitteesta http://www.epedu.fi/kayttosaannot. Käyttösääntörikkomusten seuraksena tunnukset voidaan poistaa käytöstä määräajaksi.

Tunnukset ja sähköpostiosoite ovat käytettävissä koko opiskeluajan edellyttäen, että käyttösääntöjä noudatetaan. Sähköpostin ja kotihakemiston sisältö säilytetään valmistumisen jälkeen vähintään kuukauden ajan, minkä jälkeen ne poistetaan. Tunnukset ovat käytettävissä vielä seitsemän vuorokautta valmistumisesta. Tämän jälkeen ne suljetaan. Tunnukset suljetaan myös siinä tapauksessa, että opiskelija ilmoittautuu poissaolevaksi.
ops.seamk.fi - Kampusranta 11, 2.krs (Frami F), 60320 SEINÄJOKI - Puhelin: +358 20 124 5000 - Faksi: +358 20 124 5001 - opintotoimisto@seamk.fi