yops.seamk.fi - Opinto-opas
  |   SUOMI   |   ENGLISH   |   WWW
 


Opiskelijaksi ilmoittautuminen

Ammattikorkeakoulututkintoa suorittavan opiskelijan tulee joka lukuvuosi ammattikorkeakoulun määräämänä aikana ilmoittautua opiskelijaksi. Ilmoittautuminen tehdään joko opetushallintojärjestelmän opiskelijaliittymän kautta tai kirjallisesti. Vain läsnä olevaksi ilmoittautuneella opiskelijalla on oikeus opiskella ja saada suoritusmerkintöjä rekisteriin.

Opintonsa aloittavan uuden opiskelijan on ilmoittauduttava opiskelijaksi samanaikaisesti kun hän ilmoittaa vastaanottavansa tarjotun opiskelupaikan. Ilmoittautuminen tehdään koko lukuvuodeksi.

Opiskelupaikan vastaanottaneen mutta opintojensa aloittamista poissaoloilmoituksella siirtäneen opiskelijan on ilmoittauduttava opiskelijaksi seuraavana vuonna samassa aikataulussa kuin ko. koulutusohjelmaan valittujen uusien opiskelijoiden.

Opintojaan jatkavan opiskelijan on ilmoittauduttava opiskelijaksi koko lukuvuodeksi kerrallaan 15.4.–5.9. välisenä aikana.

Ilmoittautumistietoa voi muuttaa ilmoittautumisaikana (15.4.–5.9.) tai lukukausien vaihtuessa (1.12.–15.1.).

Lisätietoja ilmoittautumisesta intranetissä osoitteessa: http://intra.epedu.fi/?DeptID=248.
ops.seamk.fi - Kampusranta 11, 2.krs (Frami F), 60320 SEINÄJOKI - Puhelin: +358 20 124 5000 - Faksi: +358 20 124 5001 - opintotoimisto@seamk.fi