yops.seamk.fi - Opinto-opas
  |   SUOMI   |   ENGLISH   |   WWW
 


Opiskelijan ohjaus- ja neuvontapalvelut

Opintojen ohjaus ja neuvonta on ammattikorkeakoulun keskeinen toimintamuoto. Jokainen Seinäjoen ammattikorkeakoulun yksikkö tarjoaa opiskelijoilleen ohjausta ja neuvontaa opiskelijan sekä koulutusalan tarpeet ja vaatimukset huomioiden. Opintojen ohjausta koordinoivat yksiköissä ohjauksen osa-alueesta riippuen opinto-ohjaajat, kv-koordinaattorit sekä harjoittelusta vastaavat opettajat, mutta itse ohjausprosessiin osallistuvat kaikki opettajat, opiskelijatutorit sekä opintotoimistot ja kirjastot.

Opintotoimistopalvelut

Jokaisessa SeAMKin yksikössä toimii opintotoimisto, joka palvelee opiskelijoita erilaisissa opintoihin liittyvissä asioissa sekä opintososiaalisissa kysymyksissä. Opintotoimistojen aukioloajat vaihtelevat yksiköittäin.


SeAMK Elintarvike ja maatalous, Ilmajoki

Ilmajoentie 525, 60800 Ilmajoki
p. 020 124 5700, f. 020 124 5701
maa(at)seamk.fi
avoinna opiskelijoille klo 8-14

SeAMK Elintarvike ja maatalous, Seinäjoki

Kampusranta 9 A, 60320 Seinäjoki


SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Kampusranta 11, 60320 Seinäjoki
p. 020 124 5400, f. 020 124 5401
liiketalous(at)seamk.fi
avoinna opiskelijoille klo 9-13.30 sekä parittomina viikkoina tiistaisin klo 16-18

SeAMK Sosiaali- ja terveysala, Seinäjoki

PL 158, 60101 Seinäjoki
Käyntiosoite: Keskuskatu 32 E, 60100 Seinäjoki p. 020 124 5100, f. 020 124 5101
sosiaali(at)seamk.fi
avoinna aamupäivisin klo 12.15 saakka

PL 158, 60101 Seinäjoki
Käyntiosoite: Koskenalantie 17, 60220 Seinäjoki
p. 040 830 2211
terveys(at)seamk.fi
avoinna opiskelijoille klo 11.30 - 13


SeAMK Tekniikka

PL 64, 60101 Seinäjoki
Käyntiosoite: Kampusranta 9 A, 60320 Seinäjoki
tekniikka(at)seamk.fi
2. kerros A230.8
p. 020 124 4903, 020 124 5327 f. 020 124 4909
avoinna opiskelijoille klo 9.00 - 12.00


Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Opintotoimisto/Hakutoimisto

Seinäjoen ammattikorkeakoulun keskitetty opintotoimisto/hakutoimisto toimii ammattikorkeakoulun toimiston yhteydessä Frami F:ssä. Opintotoimiston/hakutoimiston tehtäviin kuuluvat opiskelijoiden hakeutumiseen ja valintaan liittyvät asiat, opintotuki- ja opiskeluoikeuskysymykset sekä yleinen opiskeluun ja opintoasianhallintoon liittyvä neuvonta ja ohjaus. Opintotoimisto palvelee hakijoita, opiskelijoita ja sidosryhmien asiakkaita lukukausien aikana arkipäivisin klo 8.00-15.45.

PL 46, 60101 Seinäjoki
Käyntiosoite: Kampusranta 11, Frami F, 2. kerros
60101 Seinäjoki
p. 020 124 5023, 020 124 5018, 020 124 5147, f. 020 124 5001
opintotoimisto(at)seamk.fi, hakutoimisto(at)seamk.fi

Seinäjoki University of Applied Sciences
Admissions Office

P.O. Box 46 (visiting address: Kampusranta 11, Frami F, 2nd floor)
FI-60101 Seinäjoki
FINLAND
tel. +358 20 124 5208
fax +358 20 124 5001
email: admissions(at)seamk.fi

Opintotukilautakunta

PL 46 (käyntiosoite: Kampusranta 11, Frami F, 2. kerros)
60101 Seinäjoki
p. 020 124 5008, 020 124 5147, f. 020 124 5001
opintotukilautakunta(at)seamk.fi

Opintojen ohjaus

Opintojen ohjauksen tarkoituksena on tukea opiskelijoita koulutuksen yleisten tavoitteiden saavuttamisessa, ammatilliseen suuntautumiseen liittyvissä yksilöllisissä valinnoissa ja urasuunnittelussa, aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen prosessissa, opintojen etenemisessä sekä myös mahdollisissa opiskeluun liittyvissä ongelmatilanteissa. Ohjaus- ja neuvontapalveluja annetaan opiskelijan polun kaikissa vaiheissa niin ryhmille kuin opiskelijoiden yksilöllisiä tarpeita vastaavasti. Keskeisen tekijän ohjauksessa muodostaa opiskelijan oma aktiivisuus ja halu saada ohjausta.

Opintojen ohjauksesta vastaavat henkilöt

SeAMK Elintarvike ja maatalous Anu Katila, puh. 020 124 5747, 040 830 2430
SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalous:
Ulla Autio, puh. 040 830 6067
Miia Koski, puh. 040 868 0208

Yrittäjyys:
Raija Rauma, puh. 040 830 4214

Kulttuuri:
Tuija Huusko, puh. 040 830 4227
SeAMK Sosiaali- ja terveysala Sosiaaliala:
Katriina Honkala, puh. 040 830 4186

Terveysala:
Tellervo Pihlaja, puh. 040 830 3959
SeAMK Tekniikka Pia-Mari Riihilahti, puh. 040 830 2355
Heikki Heiskanen, puh. 040 830 4269
Jorma Mettälä, puh. 040 830 7481
Marita Viljanmaa, puh. 040 830 2192

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@seamk.fi.

Opiskelijatutortoiminta

Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijatutorit ovat tehtäväänsä koulutettuja ylempien vuosikurssien opiskelijoita, jotka osallistuvat uusien opiskelijoiden ohjaamiseen erityisesti opintojen alkuvaiheessa. Opiskelijatutor toimii vertaisohjaajana, joka auttaa uutta opiskelijaa sopeutumaan ammattikorkeakoulumaailmaan ja opiskelupaikkakuntaan. Opiskelijatutoreilla on keskeinen rooli myös ammattikorkeakoulun markkinoinnissa ja erilaisissa ammattikorkeakouluopintoihin liittyvissä edustustehtävissä.

Opiskelijan työelämäneuvonta

Ammattikorkeakoulussa opiskeleva rakentaa opiskeluaikanaan aktiivisesti suhteitaan työelämään. Erilaiset työympäristöt ja tehtäväkentät tulevat tutuiksi käytännöllisissä projektiopinnoissa, työpaikkavierailuilla, harjoittelujaksoilla ja työelämään kytkettyjen seminaarien ja opinnäytetöiden kautta. Nämä kokemukset ja kontaktit viitoittavat tietä opiskelijan ammatillisille suuntautumisvalinnoille ja valmentavat häntä työelämää varten.

Opiskelijan tukena työelämäkontaktien rakentamisessa on koulutusyksikköjen työelämäneuvonnasta vastaava henkilökunta: ohjaajien avustuksella opiskelija saa tietoa erilaisista harjoittelupaikoista ja -mahdollisuuksista, suunnittelee ammatillista tulevaisuuttaan ja hahmottaa paikkaansa työmarkkinoilla. Tämän ohella hänellä on tukenaan internet-palveluita. Valmistumisen tai esimerkiksi kesätöiden lähestyessä opiskelija voi tukeutua ammattikorkeakoulujen yhteiseen työnvälityspalveluun Jobstepiin (www.jobstep.net), joka tarjoaa myös mahdollisuuden sähköisen ansioluettelon laatimiseen. Työelämäneuvonnan asioissa kannattaa kääntyä ensin harjoittelun ohjauksesta vastaavan henkilön tai koulutusohjelma-päällikön puoleen.

Kansainvälisen opiskelun ohjaus

Kansainvälisen opiskelun ohjauksen tavoitteena on opiskelijan kokonaisvaltainen tukeminen hänen opiskeluprosessissaan, ammatillisessa kehittymisessään ja kansainväliseen opiskeluun liittyvässä elämäntilanteessaan.

Kansainvälisen opiskelun ohjaukseen sisältyy ulkomaille opiskelemaan lähtevien opiskelijoiden ohjaus, ammattikorkeakouluun saapuvien ulkomaisten vaihto- ja tutkinto-opiskelijoiden ohjaus sekä kaikkien muidenkin opiskelijoiden ohjaaminen kansainvälistymisprosessissaan. Kansainvälisen opiskelun ohjaus ja neuvonta jakautuvat opiskelun sisällölliseen ohjaukseen sekä opetusjärjestelyihin ja opiskelun tukitoimintoihin liittyvään ohjaukseen.

Kansainvälisissä asioissa ohjaavat ja neuvovat kv-asioista vastaavat henkilöt yksiköissä ja kv-palveluissa, koulutusohjelmapäälliköt, opintojaksojen opettajat ja opiskelijatutorit. Tietoa saa lisäksi SeAMKin kv-päiviltä, orientaatiotilaisuuksista sekä www-sivuilta, intranetistä, FaceBookista, oppaista ja sähköpostin välityksellä.

SeAMKin kansainvälisistä asioista vastaavat henkilöt:

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri: Marjo Arola / liiketoiminta, marjo.arola(at)seamk.fi
Eija Pennanen / kulttuuri, eija.pennanen(at)seamk.fi
SeAMK Elintarvike ja maatalous: Anna Tall / maa- ja metsätalous, anna.tall(at)seamk.fi
Kirta Nieminen / ravitsemisala, kirta.nieminen(at)seamk.fi
SeAMK Sosiaali- ja terveysala: Tiina Harju, tiina.harju(at)seamk.fi
SeAMK Tekniikka: Tapio Pihlajaniemi, tapio.pihlajaniemi(at)seamk.fi
Kv-palvelut:
international.office(at)seamk.fi
Helli Kitinoja, Kv-asioiden päällikkö, helli.kitinoja(at)seamk.fi
Tiina Välimäki, Kv-asioiden suunnittelija, tiina.valimaki(at)seamk.fi
Maria Loukola, Projektipäällikkö, EAKR-hanke, maria.loukola(at)seamk.fi
Heini Syrjälä, Projektiassistentti, EAKR-hanke, heini.syrjala(at)seamk.fi
Julio Vallejo Medina, Ibero Amerikka koordinaattori, projektipäällikkö, EAKR-hanke julio.vallejo(at)seamk.fi
Opiskelijakunta SAMO: kv.samo(at)seamk.fi

Muut opiskelun tukipalvelut

Ks. kohta opintokäytänteet oppaan alkuosassa

Opintokäytänteet kohdasta löydät tietoa seuraavista asioista: tutkintosääntö, opiskeluoikeus, tentteihin ilmoittautuminen, opintojen arviointi, opintosuoritukset WinhaWillestä, opintojaksojen koodit, todistukset.
ops.seamk.fi - Kampusranta 11, 2.krs (Frami F), 60320 SEINÄJOKI - Puhelin: +358 20 124 5000 - Faksi: +358 20 124 5001 - opintotoimisto@seamk.fi