yops.seamk.fi - Opinto-opas
  |   SUOMI   |   ENGLISH   |   WWW
 


Korkeakoulun yleiskuvaus

Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK) - Seinäjoki University of Applied Sciences (Seinäjoki UAS)

Seinäjoen ammattikorkeakoulu on monialainen ja monipuolinen maakunnallinen ammattikorkeakoulu, joka tarjoaa koulutusta kuudella alalla. Ammattikorkeakoulututkintoon johtavia koulutusohjelmia on yhteensä 21 ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavia seitsemän. Lisäksi tarjolla on avoimen ammattikorkeakoulun opintoja, ammatillisia erikoistumisopintoja ja täydennyskoulutusta.
ops.seamk.fi - Kampusranta 11, 2.krs (Frami F), 60320 SEINÄJOKI - Puhelin: +358 20 124 5000 - Faksi: +358 20 124 5001 - opintotoimisto@seamk.fi