yops.seamk.fi - Opinto-opas
  |   SUOMI   |   ENGLISH   |   WWW
 


Opiskelijan ohjaus- ja neuvontapalvelut

Opintojen ohjaus ja neuvonta on ammattikorkeakoulun keskeinen toimintamuoto. Jokainen SeAMK:n yksikkö tarjoaa opiskelijoilleen ohjausta ja neuvontaa opiskelijan sekä koulutusalan tarpeet ja vaatimukset huomioiden. Opintojen ohjausta koordinoivat yksiköissä ohjauksen osa-alueesta riippuen opinto-ohjaajat, kv-koordinaattorit sekä harjoittelusta vastaavat opettajat, mutta itse ohjausprosessiin osallistuvat kaikki opettajat, opiskelijatutorit sekä opintotoimistot ja kirjastot.

Opintotoimistopalvelut

Jokaisessa Seinäjoen ammattikorkeakoulun yksikössä toimii oma opintotoimisto, joka palvelee opiskelijoita erilaisissa opintoihin liittyvissä asioissa sekä opintososiaalisissa kysymyksissä. Opintotoimistojen aukioloajat vaihtelevat yksiköittäin.

Kulttuurialan yksikkö (SeAMK Kulttuuri)
kulttuuri@seamk.fi

Muotoilun toimipiste

Kotikouluntie 1, 66300 Jurva
p. 020 124 5902, f. 020 124 5901
avoinna opiskelijoille ma-pe klo 11.30–13.30

Framin toimipiste
PL 416/Kampusranta 9 A, 60320 Seinäjoki
p. 020 124 4946, f. 020 124 5986
avoinna opiskelijoille klo 12–14

Konservoinnin toimipiste
Törnäväntie 26, 60200 Seinäjoki
p. 020 124 5312
avoinna opiskelijoille ma-pe klo 12-14


Liiketalouden, yrittäjyyden ja ravitsemisalan yksikkö (SeAMK Liiketoiminta)


Liiketalouden toimipiste
liiketalous@seamk.fi
Koulukatu 41, 60100 Seinäjoki
p. 020 124 5400, f. 020 124 5401
avoinna opiskelijoille klo 9-13.30 sekä parittomina viikkoina tiistaisin klo 16–18

Yrittäjyyden toimipiste
yrittajyys@seamk.fi
Vaasantie 1, 60100 Seinäjoki
p. 020 124 5000
avoinna opiskelijoille ma-pe klo 9-11 ja 12-14

Ravitsemisalan toimipiste
ravitsemisala@seamk.fi
PL 19/Topeeka 47, 61801 Kauhajoki
p. 020 124 5600, f. 020 124 5601
avoinna opiskelijoille klo 10-14


Maa- ja metsätalouden yksikkö (SeAMK Maa- ja metsätalous)


Maatalouden toimipiste
Ilmajoentie 525, 60800 Ilmajoki
p. 020 124 5700, f. 020 124 5701
maa@seamk.fi
avoinna opiskelijoille klo 8- 14

Metsätalouden toimipiste
Tuomarniementie 55, 63700 Ähtäri
p. 020 124 5800, f. 020 124 5801
metsa@seamk.fi
avoinna opiskelijoille ma-to klo 8-15 ja pe 8-14


Sosiaali- ja terveysalan yksikkö (SeAMK Sosiaali- ja terveysala)


Kampusalueen toimipiste
PL 158 / Keskuskatu 32 E, 60100 Seinäjoki
p. 020 124 5100, f. 020 124 5101
sosiaali@seamk.fi
avoinna aamupäivisin klo 12.15 saakka

Koskenalan toimipiste
PL 158 / Koskenalantie 17, 60101 Seinäjoki
p. 040 830 2211
terveys@seamk.fi
avoinna opiskelijoille klo 11.30–13


Tekniikan yksikkö (SeAMK Tekniikka)


Framin toimipiste
Kampusranta 9 A, 60320 Seinäjoki
tekniikka@seamk.fi
2. kerros A230.8
p. 020 124 4903, 020 124 5327 f. 020 124 4909
avoinna opiskelijoille klo 9.00 - 12.00

Seinäjoen ammattikorkeakoulun keskitetty opintotoimisto/hakutoimisto toimii ammattikorkeakoulun toimiston yhteydessä Seinäjoen Kampusalueella. Opintotoimiston/hakutoimiston tehtäviin kuuluvat opiskelijoiden hakeutumiseen ja valintaan liittyvät asiat, opintotuki- ja opiskeluoikeuskysymykset sekä yleinen opiskeluun ja opintoasianhallintoon liittyvä neuvonta ja ohjaus. Opintotoimisto palvelee hakijoita, opiskelijoita ja sidosryhmien asiakkaita lukukausien aikana arkipäivisin klo 8.00-15.45.

Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Opintotoimisto/Hakutoimisto

PL 412 (käyntiosoite: Keskuskatu 34), Kampustalo 2. kerros
60101 Seinäjoki
p. 020 124 5023, 020 124 5018, 020 124 5147, f. 020 124 5022
opintotoimisto@seamk.fi, hakutoimisto@seamk.fi

Seinäjoki University of Applied Sciences
Admissions Office

P.O. Box 412 (visiting address: Keskuskatu 34)
FI-60101 Seinäjoki
FINLAND
tel. +358 20 124 5208
fax +358 20 124 5022
email: admissions@seamk.fi

Opintotukilautakunta
PL 412 (käyntiosoite: Keskuskatu 34), Kampustalo 2. kerros
60101 Seinäjoki
p. 020 124 5008, 020 124 5018, f. 020 124 5022
opintotukilautakunta@seamk.fi

Opintojen ohjaus

Opintojen ohjauksen tarkoituksena on tukea opiskelijoita koulutuksen yleisten tavoitteiden saavuttamisessa, ammatilliseen suuntautumiseen liittyvissä yksilöllisissä valinnoissa ja urasuunnittelussa, aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen prosessissa, opintojen etenemisessä sekä myös mahdollisissa opiskeluun liittyvissä ongelmatilanteissa. Ohjaus- ja neuvontapalveluja annetaan opiskelijan polun kaikissa vaiheissa niin ryhmille kuin opiskelijoiden yksilöllisiä tarpeita vastaavasti. Keskeisen tekijän ohjauksessa muodostaa opiskelijan oma aktiivisuus ja halu saada ohjausta.

Yksiköiden opintojen ohjauksesta vastaavat henkilöt


Kulttuurialan yksikkö Tuija Huusko, puh. 040 830 4227
Hannu Ruokonen, puh. 040 830 4226
Liiketalouden, yrittäjyyden ja ravitsemisalan yksikkö Liiketalous:
Ulla Autio, puh. 020 124 5416

Yrittäjyys:
Raija Rauma, puh. 040 830 4214

Ravitsemisala:
Virpi Antila, puh. 040 830 4208
Paula Juurakko, puh. 040 830 2293
Maa- ja metsätalouden yksikkö Maaseutuala:
Anu Katila, puh. 020 124 5747, 040 830 2430

Metsäala:
Jorma Toopakka, puh. 020 124 5814, 040 830 4137
Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Sosiaaliala:
Katriina Honkala, puh. 040 830 4186

Terveysala:
Tellervo Pihlaja, puh. 040 830 3959
Tekniikan yksikkö Piia-Mari Riihilahti, puh. 040 830 4160
Ismo Tupamäki, puh. 040 830 7484
Heikki Heiskanen, puh. 040 830 4269
Marita Viljanmaa, puh. 040 830 2192
Matti-Pekka Pasto, puh. 040 868 0100

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@seamk.fi.

Opiskelijatutortoiminta

Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijatutorit ovat tehtäväänsä koulutettuja ylempien vuosikurssien opiskelijoita, jotka osallistuvat uusien opiskelijoiden ohjaamiseen erityisesti opintojen alkuvaiheessa. Opiskelijatutor toimii vertaisohjaajana, joka auttaa uutta opiskelijaa sopeutumaan ammattikorkeakoulumaailmaan ja opiskelupaikkakuntaan. Opiskelijatutoreilla on keskeinen rooli myös ammattikorkeakoulun markkinoinnissa ja erilaisissa ammattikorkeakouluopintoihin liittyvissä edustustehtävissä.

Opiskelijan työelämäneuvonta

Ammattikorkeakoulussa opiskeleva rakentaa opiskeluaikanaan aktiivisesti suhteitaan työelämään. Erilaiset työympäristöt ja tehtäväkentät tulevat tutuiksi käytännöllisissä projektiopinnoissa, työpaikkavierailuilla, harjoittelujaksoilla ja työelämään kytkettyjen seminaarien ja opinnäytetöiden kautta. Nämä kokemukset ja kontaktit viitoittavat tietä opiskelijan ammatillisille suuntautumisvalinnoille ja valmentavat häntä työelämää varten.

Opiskelijan tukena työelämäkontaktien rakentamisessa on koulutusyksikköjen työelämäneuvonnasta vastaava henkilökunta: ohjaajien avustuksella opiskelija saa tietoa erilaisista harjoittelupaikoista ja -mahdollisuuksista, suunnittelee ammatillista tulevaisuuttaan ja hahmottaa paikkaansa työmarkkinoilla. Tämän ohella hänellä on tukenaan internet-palveluita. Valmistumisen tai esimerkiksi kesätöiden lähestyessä opiskelija voi tukeutua ammattikorkeakoulujen yhteiseen työnvälityspalveluun Jobstepiin (www.jobstep.net), joka tarjoaa myös mahdollisuuden sähköisen ansioluettelon laatimiseen. Työelämäneuvonnan asioissa kannattaa kääntyä ensin harjoittelun ohjauksesta vastaavan henkilön tai koulutusohjelma-päällikön puoleen.

Kansainvälisen opiskelun ohjaus

Kansainvälisen opiskelun ohjauksen tavoitteena on opiskelijan kokonaisvaltainen tukeminen hänen opiskeluprosessissaan, ammatillisessa kehittymisessään ja kansainväliseen opiskeluun liittyvässä elämäntilanteessaan.

Kansainvälisen opiskelun ohjaukseen sisältyy ulkomaille opiskelemaan lähtevien opiskelijoiden ohjaus, ammattikorkeakouluun saapuvien ulkomaisten vaihto- ja tutkinto-opiskelijoiden ohjaus sekä kaikkien muidenkin opiskelijoiden ohjaaminen kansainvälistymisprosessissaan. Kansainvälisen opiskelun ohjaus ja neuvonta jakautuvat opiskelun sisällölliseen ohjaukseen sekä opetusjärjestelyihin ja opiskelun tukitoimintoihin liittyvään ohjaukseen.

Muut opiskelun tukipalvelut

Ks. kohta opintokäytänteet oppaan alkuosassa

Opintokäytänteet kohdasta löydät tietoa seuraavista asioista: tutkintosääntö, opiskeluoikeus, tentteihin ilmoittautuminen, opintojen arviointi, opintosuoritukset WinhaWillestä, opintojaksojen koodit, todistukset.
ops.seamk.fi - Kampusranta 11, 2.krs (Frami F), 60320 SEINÄJOKI - Puhelin: +358 20 124 5000 - Faksi: +358 20 124 5001 - opintotoimisto@seamk.fi