yops.seamk.fi - Opinto-opas
  |   SUOMI   |   ENGLISH   |   WWW
 


Terveydenhuolto- ja hyvinvointipalvelut

Opiskeluterveydenhuolto

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) järjestää opiskelijoiden terveydenhoitopalvelut Seinäjoella 1.9.2011 alkaen. Palveluja voivat käyttää Seinäjoen ammattikorkeakoulun Seinäjoella opiskelevat tutkinto-opiskelijat (AMK- ja YAMK-tutkinto). Katso tarkemmin www.seamk.fi/yths ja http://www.yths.fi/amk.

YTHS:n palveluiden laajentamismahdollisuuksista SeAMK:n muille opiskelupaikkakunnille keskustellaan. Siihen saakka opiskelijaterveyden-huoltopalvelut järjestetään heidän osaltaan nykyiseen tapaan kuntien toimesta. Katso tarkemmin http://www.seamk.fi/?Deptid=2788.  

Terveydenhuoltoon sisältyvät terveydenhoito, sairaanhoito, opiskeluympäristön terveydellisten olojen valvonta sekä hammashuolto.

Korkeakoulupastori

Seinäjoen ammattikorkeakoulun korkeakoulupastorina toimii Aila Orsila (aila.orsila@seamk.fi tai puh. 044 5806651).

Lisätietoja korkeakoulupastorin palveluista osoitteesta www.seamk.fi/pappi  sekä muista hyvinvointipalveluista löydät SeAMK:n internetsivuilta osoitteesta www.seamk.fi.ops.seamk.fi - Kampusranta 11, 2.krs (Frami F), 60320 SEINÄJOKI - Puhelin: +358 20 124 5000 - Faksi: +358 20 124 5001 - opintotoimisto@seamk.fi