yops.seamk.fi - Opinto-opas
  |   SUOMI   |   ENGLISH   |   WWW
 


Korkeakoulun hallinto

Seinäjoen ammattikorkeakoulua ylläpitää Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, jonka omistajana on 20 kuntaa. Kuntayhtymä ylläpitää lisäksi ammatillista koulutusta tarjoavaa Seinäjoen koulutuskeskus Sedua, sekä lähinnä työvoimapoliittista ja oppisopimuskoulutusta järjestävää Sedu Aikuiskoulutus -liikelaitosta. Kuntayhtymän palveluksessa on yli 1200 henkilöä.

Korkeakoulun hallinto

Kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymävaltuusto ja toimeenpanovaltaa käyttää kuntayhtymän yhtymähallitus. Kuntayhtymän johtaja on KT Tapio Varmola, joka on samalla ammattikorkeakoulun rehtori.

Seinäjoen ammattikorkeakoulun toimintaa johtaa ammattikorkeakoululain mukainen ammattikorkeakoulun hallitus, jonka puheenjohtajana toimii ammattikorkeakoulun rehtori. Hallitukseen kuuluu ammattikorkeakoulun opettajien, muun henkilökunnan ja opiskelijoiden sekä työ- ja elinkeinoelämän edustajia. Ammattikorkeakoulun hallitus päättää opetuksen ja TKI-toiminnan strategioista ja laadunvarmistuksesta, käsittelee opiskelijavalintojen oikaisupyynnöt ja sekä osaltaan käsittelee budjetin. Se myös nimittää yliopettajat ja hyväksyy tärkeimmät yhteistyösopimukset.

Ammattikorkeakoulun toiminnassa on kaksi tulosaluetta. Opetuksen tulosaluetta johtaa vs. vararehtori HTT Jouni Niskanen ja tutkimus- ja kehittämistoiminnan tulosaluetta johtaa tutkimusjohtaja MMT Hannu Haapala. Ammattikorkeakoulun yhteisiä hallinto- ja koordinaatiotehtäviä hoidetaan ammattikorkeakoulun toimistossa, joka sijaitsee Seinäjoen Kampustalossa.

SeAMK on monialainen korkeakoulu ja se kattaa alueellisesti Etelä-Pohjanmaan maakunnan. Ammattikorkeakouluopetusta annetaan ja TKI-toimintaa toteutetaan SeAMKin sosiaali- ja terveysalan, liiketoiminnan, tekniikan, maa- ja metsätalouden sekä kulttuurialan yksiköissä. Ammattikorkeakoulun yksiköiden toimipisteitä on Kauhavalla, Kauhajoella, Ilmajoella, Ähtärissä, Jurvassa (Kurikan kaupunki) sekä useissa eri osoitteissa Seinäjoella. Aikuiskoulutusta on myös maakuntakorkeakoulussa Alajärvellä ja Kauhavalla. Korkeakoulukirjastolla on Seinäjoen Kampuskirjaston lisäksi toimipisteitä muilla paikkakunnilla.

ops.seamk.fi - Kampusranta 11, 2.krs (Frami F), 60320 SEINÄJOKI - Puhelin: +358 20 124 5000 - Faksi: +358 20 124 5001 - opintotoimisto@seamk.fi