ops.seamk.fi - Opinto-opas
  |   SUOMI   |   ENGLISH   |   WWW
 


Kielten opetus

Kielten opetus SeAMK:ssa

Ammattikorkeakoulun kieliopintojen tavoitteena on, että

 • ammattikorkeakoulusta valmistuvat hallitsevat hyvin äidinkielen sekä ainakin englannin ja ruotsin kielen
 • kielitaito vastaa työelämän tarpeita
 • opiskelijat ymmärtävät eri kulttuurien merkityksen ja ovat valmiita toimimaan monikulttuurisessa ympäristössä
 • opiskelijat ovat motivoituneita jatkuvaan viestintätaitojensa kehittämiseen.

Kielten opintojaksot

Seinäjoen ammattikorkeakoulun kielten ja viestinnän opetuksen tavoitteena on tarjota opiskelijoille hyvät viestintävalmiudet, jotka tukevat opiskelua sekä auttavat selviytymään asiantuntijatehtävissä ja kansainvälistyvän työelämän haasteissa.

SeAMK tarjoaa kielten opintojaksoja englannin, ruotsin, saksan, ranskan, espanjan, portugalin ja venäjän kielessä sekä suomi vieraana kielenä- opintojaksoja.

Kaikki SeAMK:n opiskelijat voivat osallistua yksiköiden tarjoamiin vapaasti valittaviin kieliopintoihin http://ops.seamk.fi/vvo.

Tarjolla on myös kielten virtuaaliopintojaksoja. Mikäli opintojakso on virtuaalinen, se on ilmoitettu erikseen opintojakson kuvauksessa.

SeAMK Kielipalvelut

Seinäjoen ammattikorkeakoulun kielipalvelujen tehtävänä on:

 • luoda edellytyksiä korkeatasoiselle kielten opetukselle ja laajalle kielitarjonnalle
 • auttaa ammattikorkeakoulun henkilöstöä kielipalvelukysymyksissä
 • edistää ammattikorkeakoulun ja työelämän välisiä yhteyksiä kansainvälisessä toimintaympäristössä

Palvelemme opiskelijoita ja henkilöstöä tarjoamalla mm.:

 • tietoa ammattikorkeakoulun kielitarjonnasta
 • kieliopintoja tarpeen vaatiessa esim. harvinaisista kielistä
 • ulkomaisille opiskelijoille suomen kielen opetusta
 • ruotsin ja englannin kursseja tukemaan pakollisia kieliopintoja

Osoite:
SeAMK Liiketoiminta
Liiketalouden toimipiste
Koulukatu 41, 60100 Seinäjoki

Heli Simon
Kielten koordinaattori, saksan opettaja
heli.simon@seamk.fi
p. 020 124 5415, 040 830 4129

Päivö Laine
Kielten yliopettaja
paivo.laine@seamk.fi
p. 020 124 5409, 040 830 4175

Tutustu myös toimintaamme osoitteessa http://www.seamk.fi/Suomeksi/SeAMK_Info/Yksikot/SeAMK_Liiketoiminta/Koulutus/Kielipalvelut.iw3.
ops.seamk.fi - Kampusranta 11, 2.krs (Frami F), 60320 SEINÄJOKI - Puhelin: +358 20 124 5000 - Faksi: +358 20 124 5001 - opintotoimisto@seamk.fi