ops.seamk.fi - Opinto-opas
  |   SUOMI   |   ENGLISH   |   WWW
 


Vakuutus

Seinäjoen ammattikorkeakoulun lakisääteinen tapaturmavakuutus kattaa opiskelijoille sattuvat tapaturmat tai niistä aiheutuneen ammattitaudin käytännön opetuksessa tai työharjoittelussa. Edellytyksenä tapaturman tai ammattitaudin korvaamiselle on, että tapaturma on sattunut opetussuunnitelman tai tutkintoperusteiden mukaisissa opiskelulle ominaisissa olosuhteissa opiskelija osallistuessa työhön rinnastettavaan käytännön opetukseen, työharjoitteluun tai muussa koulutuksen tai opetuksen järjestäjän taikka oppilaitoksen ylläpitäjän osoittamassa paikassa. Tapaturma korvataan myös silloin, kun se on sattunut siirryttäessä välittömästi oppilaitoksesta tai asunnosta koulutuksen tai opetuksen järjestäjän osoittamaan työharjoittelupaikkaan tai takaisin. Normaalit päivittäiset koulumatkat eivät kuulu tämän vakuutuksen korvauksen piiriin eikä tämä vakuutus korvaa vapaa-ajalla tapahtuvia tapaturmia.

Lakisääteinen tapaturmavakuutus on voimassa tietyin ehdoin myös ulkomailla. Ulkomaille opiskelemaan tai työharjoitteluun lähtevän opiskelijan tulee aina erikseen selvittää vakuutukset ja muu sosiaaliturva sekä kohdemaan kansallisen lainsäädännön vaatimukset. Kansainväliseen opiskeluun liittyvissä vakuutusturva-asioissa tulee kääntyä yksikön kv- koordinaattorin tai SeAMK:n kansainvälisten asiain päällikön Helli Kitinojan puoleen.

Ammattikorkeakoululla on myös vapaaehtoinen opiskelijoiden ryhmätapaturmavakuutus, jonka vakuutusturva on voimassa varsinaisella kouluajalla, opetuksen aikana, voimisteltaessa, välitunneilla sekä otettaessa osaa koulun opetussuunnitelman puitteissa järjestämiin yhteisiin urheilusuorituksiin, retkeilyihin, käynteihin näyttelyissä, museoissa, tehtaissa jne. sekä matkalla suorinta tietä kouluun tai koulusta. Vakuutus on tietyin ehdoin voimassa kaikkialla maailmassa. Edellytyksenä on, että tapaturma on äkillinen, ulkoinen, ruumiinvamman aiheuttava tapaturma, joka sattuu vakuutetun tahtomatta. Sairautta ei tästä vakuutuksesta korvata. Tapaturman yhteydessä rikkoutuneet silmälasit korvataan, kun uudet silmälasit on hankittu viimeistään kahden kuukauden kuluessa tapaturmasta. Edellytyksenä on, että tapaturmasta on jäänyt vamma tai jälki.

Täydelliset tiedot Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden vakuutuksista saa If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:stä: yhteyspäällikkö Anssi Kuivinen 010 514 5928 tai 010 515 8484 sähköposti: anssi.kuivinen@if.fi

Kuntayhtymän yhteyshenkilö on talousjohtaja Arja Ylitalo, puh 040 - 830 2262

Opetusyksikön toimistohenkilöstö tekee vahinkoilmoitukset If:n sähköiseen vakuutuspalvelukansioon.

Vakuutusyhtiön korvaushakemuslomakkeita saa opintotoimistoista.
ops.seamk.fi - Kampusranta 11, 2.krs (Frami F), 60320 SEINÄJOKI - Puhelin: +358 20 124 5000 - Faksi: +358 20 124 5001 - opintotoimisto@seamk.fi