ops.seamk.fi - Opinto-opas
  |   SUOMI   |   ENGLISH   |   WWW
 


Lukuvuosi

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa lukuvuoden opetuksellinen aika on 10 kuukautta eli noin 40 viikkoa. Summer School -opinnoista ja muusta kesäajan opetustarjonnasta ilmoitetaan SeAMK:n nettisivuilla aina edeltävän kevään aikana.

Lokakuuhun ja maaliskuuhun pyritään opiskelijoille järjestämään itsenäisen opiskelun viikko, johon ei sijoiteta läsnäoloa vaativia opintoja. Joulun aikana opinnoissa on noin kahden viikon tauko.

Ammattikorkeakouluasetuksen mukaan (16.6.2004/497) yhden lukuvuoden opintojen suorittaminen edellyttää opiskelijalta keskimäärin 1 600 tunnin työpanosta, mikä tuottaa 60 opintopistettä.

Valmistumispäiviä on lukuvuodessa kuusi:

  • perjantai 26.10.2012
  • tiistai 18.12.2012
  • perjantai 25.1.2013
  • perjantai 22.3.2013
  • perjantai 24.5.2013
  • tiistai 18.6.2013ops.seamk.fi - Kampusranta 11, 2.krs (Frami F), 60320 SEINÄJOKI - Puhelin: +358 20 124 5000 - Faksi: +358 20 124 5001 - opintotoimisto@seamk.fi