ops.seamk.fi - Opinto-opas
  |   SUOMI   |   ENGLISH   |   WWW
 


Opiskelijoiden taloudellinen tuki

Opintotuen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat

  • oppilaitokseen hyväksyminen --> läsnä olevaksi ilmoittautunut
  • päätoiminen opiskelu --> tutkintoon johtavat korkeakouluopinnot
  • opinnoissa edistyminen --> 5 op/tukikuukausi
  • taloudellisen tuen tarve --> huomioi vuositulorajat ja Kelan tuloseuranta

Opintotuen tarkoitus on turvata toimeentulosi opiskelun aikana. Opintotukeen kuuluvat

  • opintoraha 298 euroa/kk €
  • asumislisä enintään 201,60 €/kk
  • opintolainan valtiontakaus 300 €/kk


Voit saada opintotukea kaikkiin korkeakouluopintoihin yhteensä enintään 70 kuukautta. Opintotukiaika riippuu suorittamiesi opintojen laajuudesta. Ammattikorkeakoulun enimmäistukiajat ovat:

210 op3,5 v42 tukikuukautta
240 op4 v46 tukikuukautta

Yhden lukuvuoden aikana opintotukea maksetaan yleensä 9 kuukaudelta eli syys-toukokuulta. Opintotukipäätös tehdään normiopiskeluajalle eli 3,5 v tai 4 vuodelle.

Opintojen edistyminen

Opintojen edistymistä seurataan vuosittain opintotukilautakunnan ja Kansaneläkelaitoksen yhteistyönä. Seinäjoen ammattikorkeakoulussa toimii opintotukilautakunta, jonka tehtävänä on

seurata opintojen edistymistä ja antaa oma-aloitteisesti taikka Kansaneläkelaitoksen tai opiskelijan pyynnöstä lausunto opintojen edistymisestä, kesäajan opintotuesta tms. Jos opinnot eivät ole edistyneet riittävästi, opintotukilautakunnan on kuultava opiskelijaa ennen lausunnon antamista. Opintotukilautakunnan lausunto sitoo Kansaneläkelaitosta.

Opintotukineuvonta

opintotukilautakunta@seamk.fi
Opintotukilautakunnan sihteeri p. 020 124 5008 tai varasihteeri p. 020 124 5147
Yksikköjen/koulutusohjelmien opintotoimistot p. 020 124 5000 (vaihde)
Kelan palvelunumero opiskelijoille: 020 692 209
Ratkaisutoiminta Kelan Seinäjoen toimistossa: Kalevankatu 17 A, postiosoite: PL 134,
60101 Seinäjoki

Opintotuki haetaan sähköisellä hakemuksella Kelan asiointipalvelun kautta, johon kirjaudutaan omilla verkkopankkitunnuksilla osoitteessa: www.kela.fi --> Asioi verkossa

Kun haet opintotukea, vastaat siitä, että hakemuksessa antamasi tiedot ja toimittamasi lisäselvitykset ovat oikeita. Jos antamasi tiedot osoittautuvat vääriksi tai jos jätät ilmoittamatta asiaan vaikuttavan tiedon, Kela perii sinulta väärin perustein maksetun opintotuen takaisin.

Sinun vastuullasi on ilmoittaa Kelalle kaikista olosuhteiden muutoksista, jotka vaikuttavat joko oikeuteesi saada opintotukea tai opintotukesi määrään. Ilmoita muutoksista mielellään jo etukäteen, niin saat tuen oikean suuruisena ja vältyt tuen takaisinperinnältä.

Muut tuet: www.kela.fi --> Työllistymistä edistävät palvelut

Aikuiskoulutustuki: www.koulutusrahasto.fi
ops.seamk.fi - Kampusranta 11, 2.krs (Frami F), 60320 SEINÄJOKI - Puhelin: +358 20 124 5000 - Faksi: +358 20 124 5001 - opintotoimisto@seamk.fi