ops.seamk.fi - Opinto-opas
  |   SUOMI   |   ENGLISH   |   WWW
 


Opiskelijavalinta

Ammattikorkeakoulujen koulutusohjelmiin (amk ja ylempi amk) haetaan valtakunnallisissa yhteishauissa. Vieraskielisen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon haku järjestetään erillishakuna.

Yhteishakuihin ja erillishakuun liittyviä tehtäviä hoitaa Seinäjoen ammattikorkeakoulun hakutoimisto/Addmissions Office. Lopulliseen opiskelijavalintaan vaikuttaa tavallisesti valintakokeen lisäksi koulumenestys, ensimmäinen hakutoive ja työkokemus sekä joskus myös ennakkotehtävä.

Pääsyvaatimuksena ammattikorkeakouluun on pääsääntöisesti joko

  • lukion oppimäärä tai ylioppilastutkinto,
  • International Baccalaureate-, Reifeprüfung- tai European Baccalaureate -tutkinto
  • ammatillinen perustutkinto
  • opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto
  • nk. yhdistelmäopinnot
  • ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto
  • ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden korkeakouluopintoihin

Kelpoisuusvaatimukset ammattikorkeakouluopintoihin on kokonaisuudessaan esitetty ammattikorkeakouluopinnoista annetussa laissa (L 351/2003, § 20). Ammattikorkeakoulun opiskelijavalinnan perusteista ja valintakokeen järjestämisestä päättää ammattikorkeakoulu itse, mutta ammattikorkeakoulut ovat sitoutuneet tekemään laajaa valintayhteistyötä ja noudattamaan yhdessä sovittuja yleisiä alakohtaisia valintaperusteita. Tarkemmat tiedot pääsyvaatimuksista ja valintaperusteista löytyvät osoitteesta http://www.koulutusnetti.fi/ sekä SeAMK:n nettisivulta www.seamk.fi/hakeminen.

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Opiskelijaksi hyväksytyn tulee toimittaa määräaikana opiskelupaikan vastaanottamisilmoitus ammattikorkeakouluun. Jollei hän sitä tee, hän menettää tarjotun opiskelupaikan. Opiskelijaksi hyväksytyn kirjallinen ilmoitus opiskelupaikan vastaanottamisesta on aina sitova eikä sitä voi perua tai muuttaa.
ops.seamk.fi - Kampusranta 11, 2.krs (Frami F), 60320 SEINÄJOKI - Puhelin: +358 20 124 5000 - Faksi: +358 20 124 5001 - opintotoimisto@seamk.fi