ops.seamk.fi - Opinto-opas
  |   SUOMI   |   ENGLISH   |   WWW
 


Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta - SAMO

Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta eli tutummin SAMO on SeAMK:n opiskelijoiden edunvalvonta- ja palveluorganisaatio. SAMO toimii tiiviissä yhteistyössä SeAMK:n henkilökunnan sekä yksiköissä toimivien opiskelijayhdistysten kanssa ja pitää yllä suhteita alueen elinkeinoelämään muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntiin sekä kunnan- ja valtionhallintoon. SAMO on Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry:n jäsen ja sitä kautta myös Opiskelijoiden Liikuntaliiton (OLL) jäsen.

Toiminta

SAMOn toiminta perustuu ammattikorkeakoululain (413/2005) 42 a §:ään. Opiskelijakunnan lakisääteisenä tehtävänä on toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiään.Lisäksi opiskelijakunnan tehtävä on valita opiskelijaedustajat ammattikorkeakoulun hallitukseen ja muihin monijäsenisiin toimielimiin sekä osallistua ammattikorkeakoulun muuhun toimintaan.

Jäsenyys

SAMOn jäseneksi voivat liittyä kaikki Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskelevat opiskelijat täyttämällä jäsenhakemuksen ja maksamalla jäsenmaksun. SAMOssa on tällä hetkellä noin 2500 jäsentä. Liittyminen onnistuu sekä sähköisesti nettilomakkeella että perinteisesti paperilomakkeella. Katso tarkemmat liittymisohjeet: www.samo.fi/jasenyys.

Uusien jäsenten jäsenmaksut lukuvuonna 2013-14:

  • 4v jäsenyys 88e (koko tutkintoaika, 240 op tutkinnot)
  • 3,5v jäsenyys 82e (koko tutkintoaika, 210 op tutkinnot)
  • 1v jäsenyys 33e (koko lukuvuosi)
  • 1/2v jäsenyys 24e (syys- TAI kevätlukukausi)

Uusien jäsenten jäsenmaksut sisältävät 8e opiskelijakortti- ja liittymismaksun, joka maksetaan vain kerran.

Jatkavien/vanhojen jäsenten jäsenmaksut lukuvuonna 2013–14:

  • 1v jäsenyys 25e (koko lukuvuosi)
  • 1/2v jäsenyys 16e (syys- TAI kevätlukukausi)

Jäsenyyden tunnuksena opiskelija saa lukuvuositarralla varustetun opiskelijakortin, joka oikeuttaa kymmeniin paikallisiin jäsenetuihin ja valtakunnallisiin opiskelijaetuihin ja alennuksiin. Opiskelijakortti toimii myös kirjastokorttina SeAMKin kirjastoissa. Opiskelijakortteja on kahta tyyppiä: päätoimisille opiskelijoille myönnettävä sininen opiskelijakortti ja muille myönnettävä vihreä opiskelijakortti. Tutustu korttien myöntämisehtoihin osoitteessa http://www.samo.fi/jasenyys.

Lisäksi jokainen jäsen saa jäsenetuna lukuvuosikalenterin sekä neljästi vuodessa kotiinsa postitettuna SAMOlainen-jäsenlehden (laadukas A4-kokoinen värijulkaisu), jossa kerrotaan ajankohtaisista opiskelijamaailman asioista. SAMOn jäsenenä saat myös huomattavat alennukset mm. opiskelijahaalareista ja SAMOn tapahtumista.

Organisaatio

Ylintä päätösvaltaa SAMOssa käyttää opiskelijoiden keskuudesta vaaleilla valittava 20-jäseninen edustajisto eli edari. Käytännön toiminnasta vastaa edustajiston valitsema hallitus, jonka toiminta jakautuu vastuualueisiin. Hallitukseen kuuluu tällä hetkellä puheenjohtajan lisäksi sopo-, kopo-, tutor-, kv-, viestintä-, kulttuuri- ja liikuntavastaava. SAMOlla on kolme palkattua työntekijää: pääsihteeri, edunvalvonnasta ja jäsenpalveluista vastaava asiantuntija sekä tutorsihteeri. SAMOn toimisto palvelee opiskelijoita arkisin klo 9-15 Frami F:n 1. kerroksessa osoitteessa Kampusranta 11, 60320 Seinäjoki.

Tutorointi

Tutortoiminta tarjoaa vertaisohjausta ja tukea erityisesti uusille opiskelijoille heidän aloittaessaan opinnot ja tutustuessaan uuteen opiskeluyhteisöön ja -kaupunkiin. SAMO vastaa uusien tutorien kouluttamisesta ja tutortoiminnan organisoinnista Seinäjoen ammattikorkeakoulussa yhteistyössä opojen kanssa. Ystävyys, avunanto ja luottamuksellinen suhde opiskelijaan ovat jokaisen tutorin tunnussanat. Koko homman päällimmäisenä tarkoituksena on, ettei kukaan jää yksin ja kaikkiin ongelmiin löytyy ratkaisu!

Kansainväliset asiat

SAMOn kv-sektori pyrkii kehittämään kansainvälistä ilmapiiriä SeAMKissa. Kv-toimintaa koordinoi hallituksen kv-vastaava yhdessä yksiköiden kv-tutoreiden kanssa. Toimintaan sisältyy mm. kansainvälisiä teemapäiviä, vaihto-opiskelijoille järjestettäviä aktiviteetteja sekä vaihtoon lähtevien opiskelijoiden orientaatiotilaisuuksia. Kv-toiminnan tarkoituksena on loiventaa vaihto-opiskelijoiden kulttuurishokkia, vähentää ennakkoluuloja, jakaa oikeaa tietoa ja kannustaa suomalaisia opiskelijoita lähtemään vaihtoon.

Liikunta

SAMO järjestää jäsenilleen monipuolisia liikuntatapahtumia ja säännöllisiä salivuoroja, ohjattua jumppaa jne. Lisäksi lukuvuoden aikana järjestetään perinteisesti ainakin neljä eri lajien turnausta, jotka ovat erittäin suosittuja. Lisäksi parannetaan Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden liikuntamahdollisuuksia liikuntapaikka-alennusten ja muiden etujen muodossa. SAMO myy jäsenilleen kuntosalilippuja sponsoroituun jäsenhintaan.

Kulttuuri

Kulttuurisektorin tehtävä on tarjota henkistä ja sosiaalista vastapainoa opinnoille. SAMOn kulttuuritoiminnan runko muodostuu mitä erilaisimmista tapahtumista, säännöllisistä haalaribileistä sekä perinteisistä suurista opiskelijajuhlista: Lukuvuoden avajaiset, Triangeli-risteily, pikkujoulut ja Wapputapahtuma. Monipuolinen tarjonta sisältää jokaiselle jotakin eikä perheellisiä opiskelijoitakaan unohdeta!

Sosiaalipolitiikka

SAMO kiinnittää huomiota mm. opintotukeen, opiskelijoiden terveydenhuoltoon, asumiseen ja ruokaloiden toimintaan. Tärkeä osa sopo-sektorin toimintaa on opiskelijoiden terveydenhoitopalvelujen kehittäminen ja asiaan liittyvä tiedotus. SeAMK on toinen kahdesta ammattikorkeakoulusta, joiden opiskelijoiden käytössä on YTHS:n terveydenhoitopalvelut kolmivuotisen pilottikokeilun myötä. Valtakunnallisesti SAMO vaikuttaa opintososiaalisiin kysymyksiin Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry:n kautta aina ylimpiä vallanpitäjiä myöten.

Koulutuspolitiikka

SAMO valvoo opiskelijoiden etuja ja pyrkii vaikuttamaan SeAMKissa annettavan opetuksen laatuun ja sen kehittämiseen sekä puuttumaan epäkohtiin. SAMOn valitsemat edustajat istuvat eri työryhmissä ja toimikunnissa ja vievät opiskelijoilta kerättyä palautetta henkilökunnan tietoon. Pitkäjänteinen ja aktiivinen työ ovat tuottaneet tulosta ja opiskelijoiden mielipide näkyy ja kuuluu koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa yhä paremmin.

Kanna Sinäkin kortesi kekoon - mikään inhimillinen ei ole meille vierasta!
Kaikkeen edellä mainittuun tarvitaan aktiivisia ja innokkaita ihmisiä. Olethan Sinäkin yksi heistä!? Liity mukaan monien mahdollisuuksien opiskelijakuntaan - kimpassa on kivempaa!

Lisätietoja SAMOsta löydät osoitteesta www.samo.fi.


ops.seamk.fi - Kampusranta 11, 2.krs (Frami F), 60320 SEINÄJOKI - Puhelin: +358 20 124 5000 - Faksi: +358 20 124 5001 - opintotoimisto@seamk.fi