ops.seamk.fi - Opinto-opas
  |   SUOMI   |   ENGLISH   |   WWW
 


Lukuvuosi 2013-2014

Rehtorin tervehdys

Tervetuloa Seinäjoen ammattikorkeakouluun!

Seinäjoen ammattikorkeakoulu on toiminut kahdenkymmenen vuoden ajan. Lukuvuosi 2013–2014 on SeAMKin 18. vuosi vakinaisena ammattikorkeakouluna. Visiomme on olla menestyvä, kansainvälinen ja yrittäjähenkinen korkeakoulu. Pyrkimys koulutuksen hyvään laatuun on SeAMKin toimintaa ohjaava periaate.

Tämän lukuvuoden alusta SeAMK toimii kolmella kampuksella. Asteittainen siirtyminen kahdeksasta toimipisteestä kolmelle kampukselle on tehnyt SeAMKista entistäkin yhteisöllisemmän. Mahdollisuus alat ylittäviin, yhteisiin opintoihin laajentaa opiskelun näkökulmaa. Myös yhteiset tilat ravintolassa, kahvilassa, opiskelijoiden olohuoneessa ja muualla kampuksilla tarjoavat hyvän tilaisuuden verkostoitumiselle, uusille tuttavuuksille, ystävyyssuhteille ja yhteisille harrastuksille.

Tavoitteenamme on jatkossakin toimia itsenäisenä ja menestyvänä korkeakouluna, jolla on laajat kansalliset ja kansainväliset yhteistyöverkostot sekä työelämän että muiden korkeakoulujen kanssa.

Ammattikorkeakoulussamme ovat edustettuna kaikki työ- ja elinkeinoelämän kannalta keskeiset koulutusalat: tekniikka, liiketalous, kulttuuri, sosiaali- ja terveysala, luonnonvara-ala sekä ravitsemisala. Elokuusta 2013 lähtien nämä alat löytyvät neljän koulutus- ja tutkimusyksikön alta: SeAMK Elintarvike ja maatalous, SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri, SeAMK Sosiaali- ja terveysala sekä SeAMK Tekniikka.

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri sekä SeAMK Tekniikka toimivat Seinäjoella Framin pääkampuksella. SeAMK Sosiaali- ja terveysala on kahdessa osoitteessa: Seinäjoella pääkampusalueen kaupunginpuoleisella rannalla Keskuskatu 32:ssa ja Koskenalantiellä. SeAMK Elintarvike- ja maatalous sijaitsee niin ikään kahdessa paikkaa: Seinäjoella pääkampusalueella ja Ilmajoella. Tässä yksikössä yhdistävät oppinsa ja osaamisensa restonomi- ja agrologiopiskelijat sekä bio- ja elintarviketekniikan insinööriopiskelijat.

SeAMK tarjoaa opetusta noin 4700 opiskelijalle. Päätoimisia päiväopiskelijoita on 21 koulutusohjelmassa. Näiden rinnalla on aikuiskoulutusta tai työn ohessa mahdollistettua monimuoto-opetusta, joilla voi suorittaa AMK-tutkintoja tai niiden pohjalle rakentuvia ammatillisia erikoistumisopintoja ja täydennyskoulutusta. Ylempiä AMK-opintoja voi SeAMKissa opiskella neljällä alalla yhteensä seitsemässä koulutusohjelmassa. Aikuistutkintoja voi suorittaa myös maakuntakorkeakoulupaikkakunnilla.

Vuosittain opintonsa aloittaa noin 1000 opiskelijaa nuorten koulutuksessa ja aikuiskoulutuksessa ja tutkinnon suorittaa lähes 800 opiskelijaa. Opetuksen ja opiskelumuotojen kehittäminen niin, että koulutuksessa yhdistyy työelämää lähellä oleva ajankohtainen osaaminen, on SeAMKin tärkein kehitystehtävä. Vuosi sitten aloitettu, useiden koulutusohjelmien yhteisen ohjelma – FramiPro – on yksi esimerkki tästä. Se on avannut uusia monialaisia opiskelumahdollisuuksia monelle opiskelijallemme.

SeAMK pyrkii opetuksessaan tarjoamaan valmiuksia yhä kansainvälisemmässä toimintaympäristössä toimimiseen. Kansainvälinen opiskelija- ja opettajavaihto on yksi toimintamme painopisteistä. Opiskelijavaihto- ja harjoittelumahdollisuuksia on tarjolla laajasti: ennen muuta Euroopassa, mutta myös kaikissa muissa maanosissa. Myös SeAMKin kieliopintojen tarjonta on monipuolinen ja laaja. Kansainvälinen asiantuntijaryhmä on arvioinut näitä toimintoja ja heidän kesällä 2011 antamansa palaute otetaan huomioon kehitystyössämme.

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) toimii nyt kolmatta vuotta SeAMKissa. Se tarjoaa monipuolisia terveydenhoitopalveluja kaikille SeAMKin tutkinto-opiskelijoille. Palvelut vastaavat yliopistojen opiskelijoiden terveyspalveluja, joita YTHS on kehittänyt yli 50 vuoden ajan. Terveyspalvelumaksun maksamalla opiskelija saa käyttöönsä Seinäjoen YTHS:n toimipisteestä laadukkaat terveyden- ja sairaanhoitopalvelut joko maksutta tai edulliseen hintaan. Muiden opiskelijoiden terveydenhoito järjestetään entiseen tapaan kuntien toimesta. YTHS-kokeilu jatkuu heinäkuun 2014 loppuun asti.


Hyvä opiskelija!

Tästä oppaasta löytyvät kaikkien 17 tänä lukuvuonna alkavien koulutusohjelmien opetussuunnitelmat opintojaksokuvauksineen sekä yleisinformaatiota opiskelusta Seinäjoen ammattikorkeakoulusta.

Parhainta menestystä opinnoissasi ja hyvää opiskeluaikaa SeAMKissa!


Seinäjoella 26. elokuuta 2013

Tapio Varmola
ammattikorkeakoulun rehtoriops.seamk.fi - Kampusranta 11, 2.krs (Frami F), 60320 SEINÄJOKI - Puhelin: +358 20 124 5000 - Faksi: +358 20 124 5001 - opintotoimisto@seamk.fi - Saavutettavuusseloste