Guidelines and norms in social work and health care and social change

Structure Type: Course
Code: KG30KAKE01
Type: Compulsory
Level: Master
Credits: 4.0 points
Responsible Teacher: Kyrönlahti, Eija
Teacher Team: Kyrönlahti, Eija
Language of Instruction: Finnish

Course Implementations, Planned Year of Study and Semester

Curriculum  Semester  Credits  Start of Semester  End of Semester
KEJO-2013   1 autumn   3.0   2013-09-01   2013-12-31  
KEJO-2013   2 spring   1.0   2015-01-02   2015-07-31  
KEJO-2015   1 autumn   3.0   2015-08-01   2015-12-31  
KEJO-2015   2 spring   1.0   2017-01-01   2017-07-31  
KEJO-2016   1 autumn   3.0   2016-08-01   2016-12-31  
KEJO-2016   2 spring   1.0   2018-01-01   2018-07-31  

Learning Outcomes

Students are able to reflect on social change and on national and international guidelines and norms in the health and social field.

Student's Workload

78 hours (24 classroom, 54 independently)

Prerequisites / Recommended Optional Courses

No previous studies are required.

Contents

Topical challenges in health care and social work
Structural change in services and in population

Recommended or Required Reading

Isoherranen, K., Rekola, L. & Nurminen, R. 2008. Enemmän yhdessä –moniammatillinen yhteistyö. WSOY. Helsinki.

Toikko, T. 2011. Kokemusasiantuntija palvelujen kehittäjänä. Teoksessa Ruuskanen, P. & Savolainen, K. & Suonio, M. Toivo sosiaalisessa. Toivoa luova toimintakulttuuri sosiaalityössä. Kuopio. UNIpress, 103-117.

Sihto, M. Palosuo, H. Topo, P., Vuorenkoski, L. & Leppo, K. 2013. Terveyspolitiikan perusta ja käytännöt. THL. Helsinki.

Sosiaali- ja terveysalan keskeiset valtakunnalliset normit, ohjeet ja suositukset.

Mode of Delivery / Planned Learning Activities and Teaching Methods

Lecrtures, independent study

Assessment Criteria

Satisfactory (1-2)
Students know how to describe social challenges in the health and social field.

Good (3-4)
Students know how to compare the impact of meeting social challenges in the health and social field

Excellent (5)
Students know how to analyze and evaluate the impact of meeting social challenges in the health and social field

Assessment Methods

based on individual assignments

Back