Evolving practices and models

Structure Type: Course
Code: KG30KAKE03
Type: Compulsory
Level: Master
Credits: 8.0 points
Responsible Teacher: Kyrönlahti, Eija
Teacher Team: Kyrönlahti, Eija ; Hemminki, Arja
Language of Instruction: Finnish

Course Implementations, Planned Year of Study and Semester

Curriculum  Semester  Credits  Start of Semester  End of Semester
KEJO-2013   1 spring   2.0   2014-01-02   2014-07-31  
KEJO-2013   2 autumn   5.0   2014-09-01   2014-12-31  
KEJO-2013   2 spring   1.0   2015-01-02   2015-07-31  
KEJO-2015   1 spring   2.0   2016-01-01   2016-07-31  
KEJO-2015   2 autumn   5.0   2016-08-01   2016-12-31  
KEJO-2015   2 spring   1.0   2017-01-01   2017-07-31  
KEJO-2016   1 spring   2.0   2017-01-01   2017-07-31  
KEJO-2016   2 autumn   5.0   2017-08-01   2017-12-31  
KEJO-2016   2 spring   1.0   2018-01-01   2018-07-31  

Learning Outcomes

Students know how to compare research and development approaches and how to apply ideas, practices and models to practical development work.

Student's Workload

108 hours (64 classroom, 144 independently)

Prerequisites / Recommended Optional Courses

No previous studies are required.

Contents

Ideas, practices and models based on various development orientations

Recommended or Required Reading

Liimatainen, L. & Ryttyläinen, K. (toim.). 2006. Innovoi, vaikuta, arvioi. Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Mäkitalo, J. 2005. Work-related well-being in the transformation of nursing home work. Acta Universitantis Ouluensis D 837. Oulu: Oulu University Press.

Rautio, M. 2004. Muuttuva työelämä haastaa työterveyshuollon kehittämään menetelmiään ja osaamistaan. Oulun yliopisto. Hoitotieteen ja terveyshallinnon laitos. Diakonia ammattikorkeakoulu. Helsinki: Multiprint Oy.

Takanen, T. & Petrow, S. 2010. Kohtaamisten voima. Tarina yhdessäluovasta uudistumisesta. Helsinki: Edita.

Työterveyslaitos. 2009. Työhyvinvointi –uudistuksia ja hyviä käytäntöjä. Helsinki: Multiprint Oy.

Mode of Delivery / Planned Learning Activities and Teaching Methods

Lectures, independent study

Assessment Criteria

Satisfactory (1-2)
Students know how to describe research and development approaches, ideas, practices and models.

Good (3-4)
Students know how to compare research and development approaches, ideas, practices and models.

Excellent (5)
Students know how to analyze and evaluate research and development approaches, ideas, practices and models.

Assessment Methods

based on individual assignments and exercises

Back